Bobler – et nyt våben imod plastikforurening

Når du køber en bubliq drink carbonator, sparer du ikke kun penge og mindsker dit CO2 forbrug. Du støtter samtidig en teknologi der kan mindske den globale plastikforurening med 80%.
 

Mere end 8 millioner ton plastikaffald ender hvert år i verdenshavene. Det svarer til 1440 skraldebiler der hver dag dumper deres affald i havet. Den hollandske virksomhed, The Great Bubble Barrier vil tage kampen op imod den globale plastikforurening. De har udviklet et system der vha. af bobler kan indsamle plastikaffald i floder, kanaler og åer. Systemet går i alt sin enkelthed ud på at skabe en barriere eller mur af bobler ved at blæse luft igennem et rør der ligger på bunden. Barrieren der dannes af boblerne stopper plastikaffald fra at passere, men lader fisk og skibe passere uhindret. 

Great Bubble Barrier technology

Ved at udnytte den naturlige strøm i vandet, skaber boblerne en opadgående fremdrift, der leder plastikken til overfladen, og hen til et opsamlingssted, hvor den indsamles. Herfra bliver plastikken sorteret og sendt til genanvendelse. 

Reducerer plastikaffaldet fra land

Det skønnes af op til 80% af alt plastik der ender i verdenshavene kommer fra plastikaffald fra land. Plastikaffaldet kommer både fra industri og mennesker. Plastikken fra land bliver typisk ført til havet og de store oceaner igennem flodsystemer, kanaler og åer. The Great Bubble Barriers teknologi kan potentielt være med til at indsamle plastikken inden det når verdenshavene, og ender i vores fødevarekæde.

Farligt for miljøet og mennesker

Når plastik langsomt nedbrydes i havet, udskiller det giftige stoffer som er farlige for fisk, mennesker og økosystemet. Fisk og dyr der lever af føde fra havet tror fejlagtigt at plastikken er føde. Når fisk indtager plastikken, indgår plastikken og de giftige stoffer herfra også i menneskers fødekæde. Med op til 50% af jordens befolkning der dagligt har havet som deres primære fødekilde, udgør plastikken en stor sundhedsrisiko.  

Spar og støt 

Når du køber en bubliq drink carbonator sparer du ikke kun penge, og mindsker dit personlige CO2 aftryk. Du donerer samtidig 1 EUR til at forbedre og udbrede en teknologi der potentielt kan spare verdenshavene fra 80% af alt plastikaffald. Ved at reducere plastikaffaldet i vores have, mindskes risikoen for, at vi igennem vores kost indtager giftigt plastikaffald. 

Synes godt om artiklen?

Del på facebook
Del på Facebook
Del på linkedin
Del på Linkedin
da_DKDA