Hjälp

Kom igång

Här på sidan kan ni se filmer eller läsa vår guide om hur du snabbt kommer igång med bubliq drink carbonator. Ni kan även finna våra Vanliga frågor eller hämta bruksanvisningen till din nya kolsyremaskin. Fanns inte svaret på din fråga? Kontakta oss då här.

Se hur du enkelt tillsätter kolsyra till dina drycker

Steg-för-steg:
Så kommer du snabbt igång med bubliq drink carbonator

1. Välj dryck
Välj en dryck som du vill tillsätta kolsyra till och häll den i flaskan. Prova för exempel vitt vin, äpple juice eller vatten med skivor av grape och färsk mynta. TIPS: Kalla drycker som håller temperatur av runt 4 grader Celsius upptar kolsyra bättre.
2. Tillsätt kolsyra till din dryck
Rätt mängd av kolsyra i vätskan är ett personligt tycke. För bästa resultat, vi rekommenderar följande: tryck 3-4 gånger med 1 sekunds upphåll mellan varje gång. Stoppa när du hör ett visslande ljud. Det betyder att övertrycksventilen stoppat kolsyran och flaskan nått sitt maximala tryck.
3. Vänd flaskan ett par gånger
Efter att kolsyran tillsatts och för att kolsyran skall blanda sig med vätskan, vänd flaskan ett par gånger. Skaka inte flaskan!
Woman carbonating water on bubliq carbonator
4. Öppning av flaskan

Vatten
Har du tillsatt kolsyra till vatten, kan du enkelt lossa kolsyreröret från flaskan och njuta av ditt sprudlande kolsyrat vatten.

Andra vätskor än vatten
Har du tillsatt kolsyra till annat än vatten, t.ex. juice, saft, drinkar eller annan dryck där innehåller socker, då behöver följa detta framgångsrika tillväga gångsätt: Efter att doserat i kolsyra: vänta tills skummet på ytan är borta. Skruva långsamt loss locket med kolsyra röret 15 grader motsatt klockans riktning för att frigöra trycket i flaskan. När vätskan skummar upp till kolsyre symbolen, stäng då locket och vänta tills skummet är borta igen. Upprepa proceduren tills det är säkert att öppna flaskan. Som tumregel kommer ett högre innehåll av socker medföra att det skummar mer. Därför kan det ibland vara nödvändigt att upprepa proceduren ett par gånger innan flaskan kan öppnas på ett säkert sätt. 

Woman pouring home-made sparkling water into a glass

Vanliga frågor

Återkommande frågor vi oftast får

Ni kan tilsätta kolsyra till nästan alla dryckes varor.
Det finns dock ett par undantag:

  1. Juice med fruktkött, som t.ex. apelsinjuice med fruktkött
  2. Trögflytande vätskor som t.ex. likör eller ospädd saft.

Orsaken är att dessa vätskor riskerar att blockera övertrycksventilen, vilket betysder att överskytande kolsyra inte kan ventileras ut. Den kan då skapa en defekt kolsyremaskin som inte täcks av garantin.

Mängden kolsyra du tillsätter er av personligt tycke. Det kan vara en god idé att prova sig fram. Vid tillverkning av kolsyrat vatten, rekommenderar vi följande: Tryck på kolsyreknappen 3-4 gånger med 1 sekunds mellanrum.

Du vet att din dryck fått nog med kolsyra när du hör ett visslande ljud från flaskans övre del. Det betyder att övertrycksventilen har stängt för kolsyran och flaskan nått sitt max tryck.

Nej, det är inte nödvändigt att hälla vätska ända upp till markeringen. Kolsyreröret behöver inte i heller vara täckt av vätskan. Du kan tillsätta kolsyra till din dryck även om vätskan inte når upp till kolsyreröret. Det rekommenderas att flaskan vänds ett par gånger efter att kolsyran är tillsatt, då blandar sig kolsyran bättre i vätskan.

bubliq drink carbonator är kompatibel med alla 425g kolsyrepatroner och passar därför också till kolsyrepatroner från SodaStream och AGA. Hos bubliq använder vi oss av kolsyrepatroner från Nordic Soda. När du beställer en bubliq drink carbonator inklusive kolsyrepatron, följer det med en kolsyrepatron från Nordic Soda. 

Nej. Flaskan och kolsyreröret tåler en temperatur mellan +4 till +40 grader Celsius och är därför inte lämpliga att maskindiska. Undvik därför att hälla kokande vatten i flaskan eller sätta flaskan i frysen för snabbare avkylning. Vid rengörning rekommenderas där för varmt vatten och milt diskmedel.

Ja, det är 3 års hållbarhet på flaskan från första dagen då den används. Det finns ingen datumstämpling på flaskan utan ett tips är att skriva ner datumet i t.ex. bruksanvisningen. Är flaskan deformerad, repad, starkt missfärgad eller om plasten känns mycket hård, bör den bytas ut.

1 års garanti från inköpsdatumet. Garantin täcker fabrikationsfel - alltså för fel och avsaknad av utrustning vid köptillfället. Produktgarantin täcker inte fel och defekter som uppstått vid fel användning eller onormalt bruk eller olyckor som sker efter köptillfället. Läs mer om garanti och reklamationer under våra handelsvillkor

bubliq drink carbonator är kompatibel med alla 425 g kolsyrepatroner och kan därför till exempel använda AGA och SodaStream patroner. I Danmark, kan du byta din kolsyrepatron hos en av de återförsäljarna till Nordic Soda. 

Nej. Vid köp av bubliq drink carbonator medföljer det endast en kolsyrepatron från Nordic Soda. Önskar ni fler hänvisar vi till någon av Nordic Soda´s återförsäljare. Hitta din närmsta återförsäljare av produkter från Nordic Soda.

Behöver ni manualen till bubliq drink carbonator?
Hämta den här